Een spektakel dat doorgaat ondanks virussen en lockdowns

Terwijl de culturele sector nog altijd aan het onderhandelen is over sociale afstandsbeperkingen met eender welke politicus die bevoegd lijkt, blijft één plek spektakels vertonen ondanks iedereen. Aldus zijn we ontstemd om aan te kondigen dat er een theatrale voorstelling zal plaatsvinden op 8 en 9 oktober 2020 in het Justitiepaleis in Brussel (die Moloch die gebouwd is op de proletarische Marollen en verheerlijkt wordt door talrijke autoritairen om haar onderdrukkende bombast).

Omdat het een zaak in beroep betreft, zal er geen originele inhoud zijn, helaas! Maar wees voorbereid op de herneming van ongelooflijke scenes door de tovenaar en procureur Malagnini.

Kijk toe hoe hij door alleen maar een persoon bij een andere op te tellen de illusie van een organisatie creëert, terwijl hij door een beschuldiging die hij juist uitvond op tafel te leggen je plotseling met een criminele organisatie confronteert. (Zijn vorige kunststukje waarin hij het bestaan van een terroristische organisatie demonstreerde, werd afgelast nadat zelfs de zaaluitbaters vonden dat het allemaal wat te vergezocht was.)
Wees verbaasd hoe vuurwerk in solidariteit met opgesloten immigranten bewerkt wordt tot het past in het onbegrijpelijke verhaal van een brandaanval tegen diezelfde personen.
Word omvergeblazen door hoe het simpele feit dat er geen bewijs is, in feite, … het bewijs is. (Vanzelfsprekend, omdat de modus operandi van de beschuldigden is dat ze onherkenbaar blijven. Een bewezen hypothese aangezien we ze niet konden herkennen. Aha!)
Wacht met onrust op de verschijning op het podium van tovenaars assistente en onderzoeksmagistrate Panou. Kijk toe hoe ze er toe in staat is (is ze dat wel?) om uit te leggen dat een onderzoek dat gaat vissen naar beschuldigingen tegen personen helemaal niet pro-actief is (informatie verzamelen met het oog op daden die nog niet gebeurd of gekend zijn) maar wel degelijk reactief (vertrekkend vanuit gekende daden om de auteurs op te sporen). (Jazeker, edelachtbare, een pro-actief onderzoek zou illegaal zijn onder de omstandigheden. Maar! Ergens, op een moment, is er iets gebeurd. Dus! Het is een reactief onderzoek, achteraf bekeken …)

Dit is enkel een klein en bitter voorproefje van de beruchte show die in België al loopt sinds 2009 in de politie afdelingen en sinds 2016 in de gangen van het gerecht. Een show die de strijden en combatieve banden tegen deportaties, gevangenissen, grenzen en andere structuren van deze onderdrukkende maatschappij probeert te verminken. We weten dat onze individuele levens en collectieve ervaringen nooit zullen passen in hun narratief, ook wanneer de co-auteurs in het herschrijven van dit gebrekkige plot staan te popelen om hun boosdoeners te onthullen aan het publiek.

Dus nodigen we iedereen uit om vooral je goesting te doen op 8 en 9 oktober (de beschuldigden zullen hetzelfde doen).
We spreken nog,

Anarchisten (min of meer) betrokken bij lopende zaken in Brussel, maar niet uitsluitend.

Ps: Een verdict zal uitgesproken worden in de maand na het ellendige evenement.